Τα Νέα Μας


Η εταιρεία Pelikan Hellas συνεχίζει και το νέο ακαδημαϊκό έτος
(2017-2018) να στηρίζει το έργο του Μουσείου. Είδη και αναλώσιμα γραφικής
και χαρτικής ύλης προσφέρονται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις
δραστηριότητες και τις δράσεις του Μουσείου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα, πρόσβαση, πληροφορίες επικοινωνίας… μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας είτε κατεβάζοντας το νέο ενημερωτικό  φυλλάδιο του Μουσείου Παιδείας.