Ίδρυση και στόχοι


paidakia

Το Μουσείο της Παιδείας ιδρύθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών το 1993 και ανήκει στα 15 πανεπιστημιακά μουσεία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη έκθεση διαρκείας εγκαινιάστηκε το 2000.  Από το 2004 το Μουσείο έχει μια μόνιμη έκθεση με θέμα την εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Από το 2013 λειτουργεί καθημερινά απευθυνόμενο σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες που εκπονούνται παράλληλα με την έκθεση.

Οι γενικότεροι στόχοι του Μουσείου αφορούν

-στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της Παιδείας και της Εκπαίδευσης

-στην έρευνα και μελέτη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο της Ιστορίας της Παιδείας, Παιδαγωγικής, Αγωγής και Εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας σε σχέση με τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και την υφήλιο

-στην κατάρτιση αποφοίτων ΑΕΙ σε ζητήματα Μουσειακής Παιδαγωγικής

-στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των εξωσχολικών φορέων.